fbpx

Urząd Zamówień Publicznych zaprezentował w dniu 21 maja nowy projekt, mający na celu wdrożenie platformy e-Zamówienia. Widoczne są różnice w podejściu i do realizacji planu w zakresie elektronizacji zamówień, choćby z uwagi na znaczne zwiększenie budżetu oraz wydłużenie terminu  na realizację wdrożenia.

Wprowadzono tak ze korekty do zakresu tego zamówienia. Warto wspomnieć o Open Contracting Data Standard – OCDS, czyli standardzie danych obowiazującym od momentu powstania zamówienia do jego realizacji. Zdefiniowanie wspolneho modelu danych to narzedzie do zapewnienie transparentności w procesie udzielenia zamówienia. Dzięki temu platforma e-Zamówienia i platformy e-Usług będą mogły wymieniać ze sobą dane.

Zakres zamówienia ma być szerszy niż poprzedni, gdyż poza ogłoszeniem mamy doczekać się możliwości składania, szyfrowania i otwarcia ofert. Platforma ma w końcu zastąpić tak uwielbiany przez wszystkich mini-portal.

Pomyślano tym razem o integracji z platformami komercyjnymi poprzez API (Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji, dzięki któremu systemy komputerowe mogą się ze sobą komunikować.

Czy będzie lepiej? Zobaczymy. Po ostatnich doświadczeniach zalecam ostrożność w euforii, najbardziej przekonają mnie kolejne zrealizowane etapy projektu, prowadzące do celu. Do bezpiecznego i sprawnego udzielania elektronicznie zamówień publicznych w Polsce.